Algemene voorwaarden
Versie: 1.8

Deze pagina is voor de laatste keer aangepast op 8 augustus 2023.

Opkampgaan.nl is een website die het op kamp gaan zo goed mogelijk wil faciliteren.

1. Begrippen
1.1 Verhuurder; diegene die optreed namens een organisatie voor het verhuren van een locatie. Bijvoorbeeld een blokhut/clubhuis, hostel, boot of een weiland. Alle locaties zijn onder te verdelen naar een accommodatie of een kampeerterrein.
1.2 Huurder; diegene die een verhuurbaar locatie huurt van de verhuurder;
1.3 Gebruiker; zie 1.2 huurder;
1.4 Bezoeker; zie 1.2 huurder;
1.5 Derde partij; zie 1.1 verhuurder;
1.6 Tussenpersoon; andere benaming voor Opkampgaan;
1.7 Opkampgaan.nl; de naam van de website;
1.8 Opkampgaan; de officiele naam bij de Kamer van Koophandel.
1.9 Accommodatie, dit is een locatie die bestaat uit één geheel. Veelal is dit een stenen en/of houten gebouw
1.10 Kampeerterrein; dit is een locatie die vaak bestaat uit meerdere kampeervelden. Deze kampeervelden (op één adres) vormen een kampeerterrein.
1.11 Koper; diegene die een product koopt via de website. Let op: alleen die iets koopt via www.opkampgaan.nl en niet iets kopen via een externe link. Dus niet bij bijvoorbeeld Bol.com of via een andere link. Een koper is diegene die een product koopt direct via de website waar een product aan wordt geleverd (geen dienst). Een voorbeeld van een te leveren product is een shirt en/of naambandje.

2. Aanbod van diensten
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan incidentele veranderingen en van toepassing op al onze diensten die direct of indirect zijn (d.w.z. via derden) via het internet, op mobiele apparaten, per e-mail of per telefoon.
2.2 Door de website te gebruiken, bevestigt u dat u de algemene voorwaarden gelezen en begrepen hebt en akkoord gaat met deze, alsook met het privacybeleid en de cookies.

3. Diensten en contract
3.1 Op Opkampgaan.nl kan een huurder vermeldingen vergelijken.
3.2 Verhuurders kiezen een pakket. Pakketten zijn geldig voor een maand of een jaar (afhankelijk van de keuze die men kiest bij het aangaan van de overeenkomst).
3.3 Het pakket wordt automatisch verlengd, door middel van automatisch incasso. Als u dit wilt opzeggen kunt u dit doorgeven in het herroepformulier en opsturen naar Opkampgaan.
3.4 Het staat Opkampgaan vrij om prijzen aan te passen van pakketten. Uiteraard geldt de nieuwe prijs voor de nieuwe periode.
3.5 Verhuurders leveren zelf informatie aan over de vermelding. Steekproefsgewijs controleert Opkampgaan informatie en kan deze aanpassen als informatie niet naar waarheid is ingevuld. Verhuurders zijn verplicht om deze naar waarheid in te vullen en te wijzigen als er veranderingen zijn.
3.6 Iedere gratis locatie op Opkampgaan.nl moet uniek zijn. Het is niet toegestaan om meerdere locaties aan te maken, terwijl dit om dezelfde accommodatie en/of kampeerterrein gaat. Voorbeeld: Het is niet toegestaan om 2x dezelfde accommodatie te plaatsen met het doel om beter zichtbaar te zijn. Het is wel toegestaan, als u meerdere kampeerterreinen heeft om deze te plaatsen. Het is ook toegestaan als u meerdere accommodaties om deze te plaatsen.
3.7 Verhuurders mogen alleen informatie op de daarvoor bestemde plekken zetten. Volg daarom de invulinstructie die op de website staat. Hierdoor is het bijvoorbeeld niet toegestaan om een (web)link in de naam van een locatie te noteren of enig andere vorm van informatie.
Ook als de verhuurbare locatie volgens de Kamer van de Koophandel een naam heeft met een (web)link (vb. .nl). Er mag dan alleen de naam zonder weblink gebruikt worden. Voorbeeld: De locatie heet ‘Opkampgaan.nl‘ dan is de titel van de accommodatie ‘Opkampgaan’ en niet ‘Opkampgaan.nl‘.
3.8 Het is alleen toegestaan om als coverfoto èèn originele foto te gebruiken. Het is niet toegestaan om meerdere foto’s in de coverfoto te verwerken. Het is ook niet toegestaan om (aanvullende) informatie te hebben staan op welke manier dan ook. Bijvoorbeeld: het plaatsen, noteren of verwijzen naar een website, e-mailadres, telefoonnummer of andere gegevens. Voor de goede orde, de coverfoto is de foto die bovenaan staat bij een vermelding bij een locatie. Deze foto is tevens zichtbaar als huurders zoeken naar locaties en een overzicht hebben van een of meerdere locatie(s).
3.9 Gebruik van het overbodig gebruik van hoofdletters is niet toegestaan. De normale spelregels gelden. Voorbeeld, DIT IS NIET DE BEDOELING.
3.10 Boekingen gaan rechtstreeks via de website van de verhuurder en worden niet gemaakt via Opkampgaan.nl of Opkampgaan. Opkampgaan is niet de contractpartij of (reis)organisator. Opkampgaan is een tussenpersoon die de technische verbinding naar de website van een verhuurder tot stand brengt.
Door een boeking te maken op de website van de verhuurder, accepteert de huurder de algemene voorwaarden van die betreffende website/verhuurder en gaat de gebruiker een verbintenis aan op basis hiervan. De huurder kan de algemene voorwaarden raadplegen op de website van de derde partij.
Wanneer een boeking is gemaakt op de website van een derde, gaat de gebruiker een directe verbintenis aan met die betreffende organisatie. Dat wil zeggen dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen tussen Opkampgaan en de gebruiker van Opkampgaan.nl.
Opkampgaan is geen contractpartij bij de boeking en alle vorderingen van de huurder inzake de reservering en/of boeking dienen kenbaar te worden gemaakt aan de verhuurder en niet aan Opkampgaan.
3.11 Deze overeenkomst wordt niet beïnvloedt door andere overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder.
3.12 Concurrenten van Opkampgaan.nl zijn op deze website niet toegestaan.
3.13 Restitutie na annuleringen is niet mogelijk. U krijgt bij annulering geen geld terug. De betaling geldt voor de periode die u betaald heeft.
3.14 Verhuurders hebben het recht om binnen 14 dagen zich te herroepen voor het aanmelden van de locatie. Hiervoor is het verplicht om het herroepformulier te gebruiken.
3.15 Als verhuurder zich niet houden aan de voorwaarden kan er per handeling €20 in rekening worden gebracht.
3.16 Het is niet mogelijk om geld terug te krijgen als de dienst geleverd is. U betaald steeds per maand en dat betaald u vooruit. U kunt daarom geen beroep doen op annulering/teruggave met terugwerkende kracht. Bijvoorbeeld: een aanmelding wordt niet verlengd en wil van de afgelopen maanden geld terug. Dit is niet mogelijk, want de dienst waar u voor betaalde is geleverd.
3.17 Kopers die een product kopen wat gepersonaliseerd is (bijvoorbeeld eigen tekst en/of plaatjes/logo’s) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit maatwerk is uitgesloten van het herroepingsrecht.

4. Opkampgaan.nl verhuurdergedeelte
4.1 Verhuurders hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan het Opkampgaan.nl verhuurdergedeelte. Verhuurders die zich registreren voor dit verhuurdergedeelte kunnen zelfgeschreven content plaatsen en via de administratieve tools actief meewerken aan de verdere ontwikkeling van het platform. Niet geregistreerde kunnen de inhoud op Opkampgaan.nl gratis lezen.
4.2 Om het account aan te kunnen maken worden er (persoonlijke) gegevens gevraagd van de verhuurder. Alleen noodzakelijke informatie wordt openbaar gemaakt, zodat de toekomstige huurder in contact kan komen met de verhuurder. Bekijk voor meer informatie ook het privacybeleid. Het verwijderen van een account zorgt ervoor dat alle gegevens van een verhuurder permanent verwijderd worden.
4.3 Als geregistreerd verhuurder op Opkampgaan.nl is het niet toegestaan om meer dan één gebruikersaccount te hebben. Als verhuurder bent u er verantwoordelijk voor dat alle gegevens compleet, naar waarheid zijn ingevuld tijdens de registratie en dat deze actueel blijven.
4.4 De verhuurder is verantwoordelijk voor een verantwoord gebruik van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. Het gebruik van het account en de data die daaruit voortkomt mag niet gedeeld worden met derde partijen.
4.5 De gebruiker dient Opkampgaan te informeren op het moment dat hij/zij erachter komt dat er onbevoegd gebruik wordt gemaakt van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.

5. Privacy, reclame per e-mail
5.1 De bescherming van de gegevens van de verhuurders staat hoog in het vaandel van Opkampgaan. Opkampgaan zet zich in om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen. Voor meer informatie lees het privacybeleid.
5.2 Opkampgaan en Opkampgaan.nl verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) alleen voor eigen doeleinden. U geeft toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens als u instemt met het plaatsen van een locatie.
5.3 Opkampgaan en Opkampgaan.nl zal alleen gegevens ophalen, verwerken en gebruiken die essentieel zijn voor het gebruik en de werking van de websites en de diensten die worden aangeboden.
5.4 Bij het aanmelden van een locatie krijgt u stickers toegestuurd.
5.5 U kunt op incidentele basis e-mails ontvangen van Opkampgaan.nl. Dit gaat over aanbiedingen van Opkampgaan.
5.6 Als de verhuurder tijdens de registratie voor verhuurdergedeelte of op een ander moment tijdens het gebruik van de diensten van Opkampgaan en Opkampgan.nl heeft toegestemd om informatie over Opkampgaan en Opkampgaan.nl te ontvangen, dan zal de gebruiker incidenteel en/of periodieke productinformatie ontvangen. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een schriftelijke mededeling of via e-mail.
5.7 Lees ook het Privacybeleid.
5.8 Lees ook het Cookiebeleid.

6. Verantwoordelijkheid van de verhuurder
6.1 De verhuurder is verantwoordelijk voor het verwerven van rechten voor de inhoud (tekst, foto’s, recensies, links, enz.) die ze uploaden naar Opkampgaan.nl. Zij zorgen ervoor dat ze alle rechten hebben met betrekking tot de inhoud die zij publiceren bij de website van Opkampgaan.nl en daardoor geen inbreuk maken op rechten van derden.
6.2 De verhuurder is verantwoordelijk dat de informatie van de locatie actueel zijn en blijven. Als er wijzigingen zijn, dienen deze zo snel mogelijk gewijzigd te worden op deze website. Het spreekt voor zichzelf dat alles naar waarheid moet worden ingevuld.
6.3 Huurders kunnen aangeven wie ze zijn. De verhuurder zal altijd zelf nog moeten controleren of het ook de doelgroep is waar zij aan wil verhuren. De verhuurder is hiervoor dus zelf verantwoordelijk, niet Opkampgaan en/of Opkampgaan.nl.
6.4 De verhuurder is verantwoordelijk als hij/zij reglementen schendt en hij/zij begrijpt dat het verboden is om op Opkampgaan.nl inhoud te publiceren die:
– Reclame bevat;
– Geen verband heeft met de accommodatie of kampeerterrein;
– Irrelevante of opzettelijk incorrecte informatie bevat;
– Illegale, immoreel, pornografisch of op andere wijze aanstootgevend is;
– De rechten van derden schendt, in het bijzonder auteursrechten;
– Op andere wijze de wetten die van toepassing zijn schendt of een criminele handeling weergeeft;
– Virussen of andere computerprogramma´s bevat die soft- of hardware kunnen beschadigen of op een andere wijze het gebruik van een computer op een ongewenste manier kunnen aantasten;
– Enquêtes of kettingbrieven bevat;
– Het doel heeft om persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen, in het bijzonder voor commerciële doeleinden.
6.5 De verhuurder garandeert Opkampgaan en Opkampgaan.nl dat hij/zij geen programma’s of functies gebruikt om geautomatiseerde pagina impressies of inhoud op Opkampgaan.nl te genereren.
6.6 De verhuurbare accommodatie of kampeerterrein heeft een vergunning voor het verhuren. Met andere woorden, het is door de betreffende gemeente en/of andere overheid toegestaan dat er verhuur plaatsvindt op de verhuurbare locatie. Als er geen toestemming is en de accommodatie of kampeerterrein wordt verhuurt dan zijn alle (financiële) gevolgen voor de betreffende verhuurder en/of verantwoordelijke eigenaar van de locatie.
6.7 In het geval van het schenden van (algemene) voorwaarden, heeft Opkampgaan het recht, zonder het opgeven van reden, om de verhuurder te verwijderen van Opkampgaan.nl. De vervolging en handhaving van verdere eisen tot schadevergoedingen blijven ongeschonden.

7. Verantwoordelijkheid van de huurder/bezoeker van de website
7.1 De informatie op Opkampgaan.nl kan fouten bevatten. Controleer om die reden altijd bij de verhuurder of alles klopt.
7.2 Het is alleen toegestaan om reviews (in tekst en/of sterren) te plaatsen voor een locatie als men daadwerkelijk op die locatie is geweest.
7.3 Boekingen gaan rechtstreeks via de website van de verhuurder en worden niet gemaakt via Opkampgaan.nl of Opkampgaan. Opkampgaan is niet de contractpartij of (reis)organisator. Opkampgaan is een tussenpersoon die de technische verbinding naar de website van een verhuurder tot stand brengt.
Door een boeking te maken op de website van de verhuurder, accepteert de huurder de algemene voorwaarden van die betreffende website/verhuurder en gaat de gebruiker een verbintenis aan op basis hiervan.
Wanneer een boeking is gemaakt op de website van een derde, gaat de gebruiker een directe verbintenis aan met die betreffende organisatie. Dat wil zeggen dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen tussen Opkampgaan en de gebruiker van Opkampgaan.nl.
Opkampgaan is geen contractpartij bij de boeking en alle vorderingen van de huurder inzake de reservering en/of boeking dienen kenbaar te worden gemaakt aan de verhuurder en niet aan Opkampgaan.
7.4 Deze overeenkomst wordt niet beïnvloedt door andere overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder.

8. Account blokkeren
Opkampgaan behoudt het recht om de toegang tot de account van een verhuurder te ontzeggen en hun registratie binnen een termijn van een week na ontvangst van relevante informatie over het ongepast gebruik op de website, te verwijderen. De verhuurder kan ook zijn eigen account opzeggen.
Het recht op onmiddellijke beëindiging wegens dringende redenen blijft onaangetast.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Opkampgaan is niet aansprakelijk voor de authenticiteit, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van de informatie op Opkampgaan.nl Er wordt geen advies of informatie gegeven door Opkampgaan betreffende het selecteren van accommodaties en/of kampeerterreinen. Controleer altijd via officiële kanalen van overheden en directe websites van de verhuurder(s) of de informatie klopt en/of er overnacht mag worden.
9.2 Opkampgaan is op geen enkel moment op als organisator of reisbureau. De algemene voorwaarden van de verhuurder zijn van toepassing, met name wat betreft het recht om te annuleren. De betaling, boeking, etc. gebeurt op via de verhuurder in kwestie. U dient dan ook hen te contacteren indien er een probleem is. Opkampgaan is niet betrokken in dergelijke contractuele regelingen, afspraken en vorderingen tussen de huurder en verhuurder.
9.3 Opkampgaan garandeert de juistheid van de inhoud, geüpload door verhuurder niet. Opkampgaan heeft geen invloed op deze informatie. De verhuurder is hiervoor verantwoordelijk. Zie artikel 6 voor meer informatie. De publicatie van gebruikergegenereerde content op geeft niet de mening van Opkampgaan weer. Opkampgaan claimt deze inhoud niet als zijn eigen inhoud. Sommige informatie is door Opkampgaan gehaald van officiële websites, deze worden verder niet gecontroleerd op verdere juistheid. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle.
9.4 Hyperlinks, reclamebanners, bedrijfsgegevens van accommodaties, toeristische attracties, aanbieders en dergelijke zijn geen aanbevelingen of vertegenwoordigingen van Opkampgaan. Opkampgaan is niet aansprakelijk voor prijzen of beschikbaarheid en neemt deze specifieke informatie niet over als inhoud van zichzelf.
9.5 Opkampgaan is niet aansprakelijk voor technische defecten die veroorzaakt werden door (on)controleerbare omstandigheden. Bovendien is Opkampgaan alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijke handelingen. Opkampgaan garandeert geen continue beschikbaarheid van informatie en kan beslissen om niet beschikbaar te zijn voor een bepaalde tijd voor onderhoud.

10. Wijzigingen in de algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden die geldig waren tijdens de registratie, zijn van toepassing op het gebruik van Opkampgaan en Opkampgaan.nl. De algemene voorwaarden kunnen aangepast worden. Het is daarom van belang om de algemene voorwaarden regelmatig (minimaal 1 keer per maand) te controleren.

11. Het toepasselijke recht en plaats van jurisdictie
De wetten van het Koninkrijk der Nederlanden zijn van toepassing.